کار متفاوت بسیج شهید عباسپور برای مقاله با کرونا

کار متفاوت بسیج شهید عباسپور برای مقاله با کرونا

حوزه بسیج شهید عباسپور صنعت آب و برق خوزستان بسته های حمایتی بین خانواده های محروم در مناطق حاشیه شهر اهواز که کسب و کار آنها به دلیل کرونا تعطیل شده، توزیع کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، در این طرح افرادی که مشاغل خدماتی داشته اند و به دلیل کرونا بیکار و در خانه هستند شناسایی و بسته های حمایتی بین آنها توزیع شد.
بنا است در این طرح روزانه بالغ بر 3 تا 5 هزار از این بسته ها بین مناطق حاشیه شهر اهواز و دیگر شهرهای استان توزیع شود.
جهادگران بسیجی شرکت برق خوزستان نیز در این طرح متفاوت مقابله با کرونا، مشارکت دارند.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات