رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز مطرح کرد: کارگران آسیب دیده چطورحمایت می شوند؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در جلسات کمیته بهداشتی فرهنگی که به طور هفتگی در وزارت کار تشکیل می‌شود اعلام کردیم که اگر ۵۰۰۰ میلیارد تومانی که دولت مصوب کرده در اختیار سازمان تامین اجتماعی بگذارد ناچاریم طبق قانون بیمه بیکاری عمل کنیم و کارگری که کارکرد یکساله نداشته باشد نمی‌تواند بیمه بیکاری بگیرد. وی افزود: به همین دلیل در آن جلسه پیشنهاد کردیم که این مقرری شامل همه کارگرانی شود که به دلیل کرونا بیکار شده‌اند و حتی کارگرانی که سه یا چهار ماه بیمه تامین اجتماعی یا بیکاری داشته باشند هم مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار گیرند ولی با شیوه نامه جدید این اتفاق نخواهد افتاد. رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار البرز در عین حال از ثبت نام ۷۰۰۰ نفر در سامانه درخواست بیمه بیکاری این استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر کارگر در این استان فعالیت دارند و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات