الکترونیکی شدن روندهای اداری با هدف تکریم و تسهیل در پاسخگویی به مردم ...

الکترونیکی شدن روندهای اداری با هدف تکریم و تسهیل در پاسخگویی به مردم ...

الکترونیکی شدن روندهای اداری با هدف تکریم و تسهیل در پاسخگویی به مردم انجام شده است

شهردار منطقه شک شهرداری مشهد گفت: الکترونیکی شدن روندها با هدف تکریم وتسهیل درپاسخگویی به مردم انجام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جواد اصغری در حاشیه افتتاح الکترونیکی شدن خدمات در شهرداری منطقه یک که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد انجام شد، افزود: پس از موافقت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی با الکترونیکی شدن شهرداری منطقه یک برنامه ریزی های لازم برای این کارانجام شد.
وی اضافه کرد: براین اساس پایان سال گذشته فضای مناسب و تجهیزات مورد نیاز در مدت زمان کوتاهی در مجموعه شهرداری منطقه یک در راستای الکترونیکی شدن پاسخگویی به شهروندان فراهم شد.
وی تصریح کرد: همچنین آموزش های لازم به پرسنل ارائه و اطلاع رسانی در خصوص الکترونیکی شدن فرایندها و آموزش چگونگی استفاده از سیتم و روند ها نیز به شهروندان ارائه شده است.
اصغری با بیان این که اقدامات برای الکترونیکی شدن شهرداری منطقه یک در روزهای پایانی سال گذشته که حجم مراجعات و پاسخگویی به شهروندان بسیار بالا بود انجام شده است، اظهارکرد: با این وجود و به موازات این اقدامات پاسخگویی در حوزه شهرسازی به خوبی در منطقه یک صورت گرفته است.
شهردار منطقه یک ادامه داد: درحال حاضر نیز پاسخگویی به صورت دیجیتالی و الکترونیکی به شهروندان آغاز شده است.
وی گفت: امیدواریم با الکترونیکی شدن شهرداری های مناطق که اقدامی در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل درپاسخگویی به مردم است شاهد کمترین مراجعه به شهرداری های مناطق وستاد جهت انجام کار از سوی ارباب رجوع باشیم.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات