فراتر از یک وظیفه - اقدامی فداکارانه و ماندگار توسط پرسنل امور بهره‌برداری نیروگاه شهید مفتح

فراتر از یک وظیفه - اقدامی فداکارانه و ماندگار توسط پرسنل امور بهره‌برداری نیروگاه شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات