توسط نیروگاه بیستون انجام شد:اهدا محلول مورد نیاز برای ساخت بیش از 3200 لیتر ماده ضدعفونی کننده

توسط نیروگاه بیستون انجام شد:اهدا محلول مورد نیاز برای ساخت بیش از 3200 لیتر ماده ضدعفونی کننده

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات