تورم مسکن درخانه های کوچک پیشتاز است

تورم مسکن درخانه های کوچک پیشتاز است

بهمن ماه ۱۳۹۸ بالاترین نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در پایتخت به واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع به میزان ۵۱. از سوی دیگر در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۸ بالاترین نرخ رشد متوسط قیمت نسبت به بهمن ۱۳۹۷ به منطقه ۱۹ با ۵۶. ۱ درصد افزایش نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۷ تعلق داشته است. با این حال توزیع رشد تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که بیشترین رشد سالیانه معاملات به مناطق ۵، ۲، ۶ و ۷ به ترتیب به میزان ۷۴ درصد، ۷۴ درصد، ۶۴ درصد و ۵۹ درصد تعلق داشته که می‌تواند از رشد خرید و فروش‌های سرمایه‌گذارانه در مناطق پر تقاضای شهر تهران نشات گرفته باشد. دو نمایه فوق نشان می‌دهد که اواخر سال گذشته خرید و فروش‌های سرمایه گذاران و سفته ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات