انتصاب معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان

حمید علیدادی سلیمانی طی حکمی از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به سمت معاون حفاظت و بهره برداری شرکت منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، طی حکمی از سوی مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، مهندس حمید علیدادی به سمت معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان منصوب شد.
در بخشی از متن حکم آمده است:

جناب آقای حمید علیدادی سلیمانی

با توجه به تجارب و سوابق ارزنده شما، بدینوسیله به سمت معاون حفاظت و بهره برداری منصوب می گردید تا وظایف محوله را برابر مقررات و زیرنظر اینجانب انجام دهید.

توفیق روزافزون شما را در راه پیشبرد اهداف شرکت از خداوند متعال خواستارم.

علی رشیدی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات