اطلاعیه نوبت دهی غیر حضوری به اعضا

قابل توجه اعضا محترم و مراجعه کنندگان گرامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
اطلاعیه  نوبت دهی غیر حضوری به اعضا
ضمن تاکید مجدد بر این مهم که ارائه خدمات صرفا با دریافت نوبت از طریق سامانه تیکتینگ صورت میپذیرد به اطلاع می رساند:

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

    نظرات