شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت م ...

شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت م ...

مرتضی موحدنیا در گفتگو با خبرنگار شهریار با اعلام مطلب فوق افزود: افرادی که بیماری زمینه‌ای داشته و یا این روزها با مشکل حضور در جمع مواجه هستند، با نظر مدیریت مناطق و سازمان، به صورت دورکاری و شیفتی در خدمت مجموعه هستند.

او هدف از اجرای این طرح را رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی معرفی کرده و اظهار داشت: با اجرای این طرح، هم مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا در زمینه رعایت فاصله اجتماعی اجرا می‌شود و هم از سلامت همکاران مستقر در بخش‌های مختلف شهرداری و همچنین ارباب رجوع صیانت می‌گردد.

موحدنیا ادامه داد: انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات به صورت دورکاری مورد تأکید ما است که برنامه‌ریزی کردیم در این وضعیت نیز هم به مردم پاسخگو بوده و از سلامتی همکاران در بخش‌های مختلف اداری، شهرسازی و درآمد نیز صیانت کنیم.

او خاطرنشان کرد: تا پایان فروردین ماه، تمامی مناطق، سازمان‌ها طبق این برنامه‌ریزی عمل می‌کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز تأکید کرد: این برنامه در خصوص فعالیت همکاران در بخش‌های اداری، شهرسازی و درآمد بوده، و نیروهای خدوم خدمات شهری و آتش نشانی همچون روال سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

    منبع خبر

    شهرداری تبریز

    شهرداری تبریز

    شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

      نظرات