دور دوم کمک مالی بنیاد مستضعفان به ۵۰۰۰ دستفروش پایتخت در هفته آتی

دور دوم کمک مالی بنیاد مستضعفان به ۵۰۰۰ دستفروش پایتخت در هفته آتی

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از اعطای دور دوم کمک مالی بنیاد مستضعفان به دستفروشان پایتخت خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات