پایان عملیات تعویض ترمو کمپرسور آب شیرین کن شماره ۳ نیروگاه بندرعباس

پایان عملیات تعویض ترمو کمپرسور آب شیرین کن شماره ۳ نیروگاه بندرعباس

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات