اتصال مجدد واحد شماره ۳ نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق کشور

اتصال مجدد واحد شماره ۳ نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق کشور

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات