پایان عملیات تعویض ترمو کمپرسور آب شیرین کن شماره ۳ نیروگاه بندرعباس

پایان عملیات تعویض ترمو کمپرسور آب شیرین کن شماره ۳ نیروگاه بندرعباس

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات