اختصاص ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل آبگرفتگی در سال ۹۹/ ...

اختصاص ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل آبگرفتگی در سال ۹۹/ ...

اختصاص ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل آبگرفتگی در سال ۹۹/ برطرف شدن مشکل آبگرفتگی بیش از۱۲۰ نقطه در سال گذشته

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل آبگرفتگی معابردرسال ۹۹ درنظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سال گذشته در چنین روزهایی مشهد درگیر بارش های شدید باران بود، بارش هایی که به دنبال خود آبگرفتگی تعداد زیادی از معابر را درپی داشت، پس از وقوع این آبگرفتگی ها که با تلاش های نیروهای خدمات شهری برطرف می شد، با تاکیدات شهردار مشهد برنامه ریزی برای شناسایی و رفع مشکل نقاط مستعد آبگرفتگی انجام و۲۵۹ نقطه شناسایی و از این تعداد مشکل آبگرفتگی حدود ۱۲۰ نقطه برطرف شد به گونه ای که امسال و با توجه به بارندگی های شدیدتر ازسال گذشته تنها ۶ نقطه از مشهد دچار آبگرفتگی شد.
کف سازی و بدنه سازی ۱۲۵کیلومتر ازمسیل های مشهد
کاظمی، معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در این خصوص با اشاره به آبگرفتگی های معابر در پی بارندگی های شدید بهارسال گذشته گفت: شهر مشهد برای جمع آوری آب های سطحی دارای ۱۵۱ کیلومترمسیل و۱۲۹۱ کیلومتر کانال سرباز و سرپوشیده است.
وی افزود: طی سال های گذشته در راستای حفظ سیما و منظرشهری، همچنین مسائل بهداشتی ۱۲۵ کیلومتر از ۱۵۱کیلومترمسیل های مشهد تعریض، کف سازی و بدنه سازی شده است.
کاظمی اضافه کرد: با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده هرسال ۵ کیلومتر از ۲۶ کیلومتر باقی مانده ازمسیل های خاکی بدنه سازی و کف سازی می شود، اما آمادگی آن را داریم که درصورت تخصیص اعتبارات کافی این ۲۶ کیلومتر را ظرف یکسال کف سازی و بدنه سازی کنیم.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، با بیان این که ۵ کیلومتر از این مسیل ها در داخل اراضی آستان قدس، فرودگاه و اماکن نظامی و انتظامی قراردارد، اظهارکرد: طبق قانون کف سازی و بدنه سازی آنها با شهرداری نیست اما با این حال مکاتبات لازم با آب منطقه ای و ارگان های مذکور در این زمینه انجام شده است.
وی با اشاره به دلایل آبگرفتگی معابردر هنگام بارش شدید باران اضافه کرد: یکی از دلایل آبگرفتگی معابر شیب بندی نامناسب آسفالت است که باعث می شود آب باران به سمت کانال ها هدایت نشود که در بارندگی های اخیر ۴۱نقطه شناسایی و رفع نقص شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل آب گرفتگی مسدودشدن مسیر کانال ها است که این موضوع هم به بحث نگهداری ارتباط دارد.
کاظمی گفت: دلیل دیگر آبگرفتگی معابر درهنگام بارندگی، کامل نبودن شبکه جمع آوری فاضلاب شهری است که در هنگام بارش شدید باران با توجه به وجود فاضلاب و پر بودن بخش زیادی از کانال های جمع آوری آب های سطحی، سرریزشدن کانال ها و آب گرفتگی معابر را در پی دارد.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با بیان این که بخش دیگری از آبگرفتگی ها مرتبط با مناطق منفصل توس و قرقی است که از سال ۹۲ به شهرمشهد الحاق شده اند، اظهارکرد: ایجاد شبکه جمع آوری آب های سطحی دراین نواحی نیازمند تدوین طرح های تفصیلی است تا براساس آن بتوانیم کانال و شبکه های مورد نیاز جمع آوری آب های سطحی را ایجاد کنیم اما با این حال درحد رفع خطر اعتبار به این مناطق تخصیص داده شده و طرح شبکه جمع آوری آب های سطحی توس و قرقی درحال تهیه است.
۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل آبگرفتگی معابر درسال ۹۹
وی افزود: درمجموع در پی بارندگی های شدید بهارامسال ۲۵۹ نقطه که دچار آبگرفتگی شدند شناسایی و مشکل بیش از۱۲۰ نقطه با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درسال گذشته برطرف شد.
وی اضافه کرد: امسال و درقالب بودجه ۹۹ نیز حدود ۱۱۶ میلیارد تومان برای رفع مشکل آبگرفتگی معابرو نگهداری شبکه جمع آوری آب های سطحی اعتبار پیش بینی شده است که مشکل آبگرفتگی بخش دیگری از مناطق شناسایی شده برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: رفع مشکل آبگرفتگی بخش دیگری از این ۱۲۹ محل باقی مانده نیازمند تملک اراضی و بخش دیگری نیزدرتعهد مسکن سازان و تعیین تکلیف با آب منطقه ای است که پیگیری های لازم دراین خصوص درحال انجام است.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات