معرفی "عبدالناصر ابراهیمی" به عنوان سرپرست امور منابع آب...

با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران مراسم معارفه "عبدالناصر ابراهیمی" به عنوان سرپرست امور منابع آب رباط کریم و بهارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران ، در این مراسم که با حضور جمعی از پرسنل در امور آب رباط کریم و بهارستان  برگزار شد، "احمدعلی قربانیان" اظهار کرد: عملکرد این امور در زمان مدیریت جناب آقای مصطفی پور  طی ۶ سال گذشته شایسته تقدیر می باشد که البته این امر جز با همکاری و تعهد پرسنل امکان پذیر نبوده و وی جزء مدیران صادق و پاکدست شرکت به شمار می رود.

در ادامه این مراسم مدیر پیشین این امور نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد امور تصریح کرد: رمز موفقیت هر حوزه ای  همدلی و همکاری در میان پرسنل می باشد.

"عبدالناصر ابراهیمی" سرپرست جدید امور نیز در ادامه با تشکر از حسن اعتماد مدیر عامل و همچنین معاون حفاظت و بهره برداری شرکت خاطر نشان کرد: اهداف والای شرکت با فعالیت همکاران حاصل خواهد شد و امید دارم این امور بیش از پیش شاهد موفقیت های روزافزون باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران حکم انتصاب "عبدالناصر ابراهیمی" را به عنوان سرپرست امور منابع آب رباط کریم و بهارستان اهدا و از زحمات علیرضا مصطفی پور در دوران تصدی مدیریت امور تقدیر و تشکر به عمل آورد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات