شيوع بيماري کرونا تاثيري در روند تعميرات اساسي واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند نداشت

شيوع بيماري کرونا تاثيري در روند تعميرات اساسي واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند نداشت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات