شيوع بيماري کرونا تاثيري در روند تعميرات اساسي واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند نداشت

شيوع بيماري کرونا تاثيري در روند تعميرات اساسي واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند نداشت

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات