اجرای طرح غربالگری ویروس کرونا برای کلیه پرسنل سازمان فردوس‌ها

اجرای طرح غربالگری ویروس کرونا برای کلیه پرسنل سازمان فردوس‌ها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات