تماس ۹۰ شهروند با ۱۳۷ جهت اعلام موارد مرتبط با بارش باران

تماس ۹۰ شهروند با ۱۳۷ جهت اعلام موارد مرتبط با بارش باران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات