ثبت ۹۲ میلی متر بارندگی در اسفندماه سال ۹۸ / افزایش ۱۹۴ درصدی بارش ها...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ایی تهران از ثبت ۹۲ میلی متر بارندگی در اسفندماه سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: با ریزش حدود یک سوم بارندگی کل سالانه، در دهه اول اسفند سال ۹۸،  ۹۲ میلی متر بارندگی در  اسفند ماه ثبت گردید که  بر این اساس به ترتیب   شاهد افزیش ۱۹۴ و  ۱۳۶ درصدی  تراز بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹۷)  وبلند مدت،  بودیم.

وی افزود: نکته  قابل توجه در خصوص بارندگی های اسفند ماه ، سهم دشت های استان، نسبت به ارتفاعات و حوضه آبریز سدها، از میزان بارندگی ها، می باشد؛ به گونه ای که بیشترین افزایش بارندگی، متوجه محدوده های مطالعاتی جنوبی استان نظیر ورامین و یا شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک بوده است و  نواحی شرقی استان نظیر محدوده مطالعاتی فیروزکوه، مطابق روند ماه های گذشته، کمترین سهم را از افزایش بارندگی ها، تجربه نموده اند که لازم است مورد توجه متولیان برنامه ریزی منابع آب، قرار گیرد.

خانیکی همچنین تصریح کرد: علی رغم بارندگی های  مناسب در آخرین ماه فصل زمستان، استقرار جبهه هوای گرم در این ماه، باعث  افزایش قابل توجه دمای۴و ۳.۲ درجه سانتی گرادی، نسبت به سال گذشته وبلند مدت  گردید که این امر  موجب  تاثیر قابل توجهی بر بودجه برفی، شد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران  با بیان اینکه روند کاهشی بودجه برفی حوضه آبریز سدهای تامین آب استان تهران، که از نخستین ماه فصل زمستان شروع شده بود در ماه اسفند نیز تداوم یافت، یادآور شد: در حوضه آبریز سد لار با کاهش ۳۴.۵ درصدی حجم آب معادل برف، در حوضه آبریز سدامیرکبیر، باکاهش ۱۲.۳درصدی و در حوضه آبریز سد طالقان نیز با کاهش ۴۳.۱ درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته، مواجه بودیم.

وی ادامه داد: هرچند حوضه آبریز سد لتیان با افزایش ۱۳.۴ درصدی حجم آب معادل برف، نسبت به اسفند ماه سال گذشته، از قاعده کاهش بودجه برفی استان، مستثنی شد؛ اما به طور کلی در ماه های فصل زمستان سال جاری، به نسبت متوسط دوره آماری، حجم آب معادل برف در حوضه آبریز سدها، کاهش قابل توجهی داشته است.

خانیکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با افزایش بارندگی ها، رودخانه های استان نیز بر اساس آمار ایستگاه های  هیدرومتری رودک وسیرا، با افزایش قابل توجه آبدهی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت همراه بود، به نحوی که ایستگاه رودک در رودخانه جاجرود با ۱۲۹.۴ و ۱۴۱.۱ درصد و ایستگاه سیرا در رودخانه کرج با ۵۸.۴ و ۵۵.۲ درصد افزایش  آبدهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته وبلندمدت مواجه بوده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران همچنین در پایان خاطر نشان کرد:  مجموع آب انتقالی از سدهای لار، طالقان و امیرکبیر جهت مصارف شرب و کشاورزی در اسفندماه ۹۸ ، معادل ۳۸ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ درصد کمتر می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات