جامعه کارگری شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کند

جامعه کارگری شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کند

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: جامعه کارگری آنقدر فهیم و هوشیار است که از ابتدای انقلاب تا به امروز در تمامی عرصه ها ضامن امنیت کشور بوده و همچنان ضامن این امنیت خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات