افزایش اشتغال بخش کشاورزی مستلزم توسعه مهارت

افزایش اشتغال بخش کشاورزی مستلزم توسعه مهارت

توسعه مهارت در مناطق محروم و روستایی، تربیت نیروی ماهر و مورد نیاز کشور و واگذاری امر آموزش به آموزشگاه‌های آزاد مهارتی، از جمله برنامه‌های در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال جهش تولید به شمار می‌رود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات