رشد ۱۴ درصدی پایش منابع آلاینده و شناسایی ۶۳ واحدآلاینده جدید در استان

رشد ۱۴ درصدی پایش منابع آلاینده و شناسایی ۶۳ واحدآلاینده جدید در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی درتوضیح این خبر گفت: سال گذشته بیش از ۶۶۰۰ نوبت پایش از منابع احتمالی آلاینده استان صورت گرفته است که از این تعداد، قریب ۴۴۰۰ نوبت بازدید پایشی توسط کارشناسان محیط زیست و بیش از ۲۲۰۰ نوبت پایش با استفاده از اجرای برنامه خوداظهاری از سوی آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست انجام پذیرفته که  به طور کلی رشد ۱۴ درصدی در میزان پایش ها را نشان می دهد ضمن اینکه میزان پایش های شبانه نیز در سال گذشته به رشد ۱۲ درصدی در قیاس با سال پیش از آن رسیده است.

وی با اشاره به اینکه با شناسایی ۶۳ واحد آلاینده جدید در سال گذشته، تعداد واحدهای آلاینده استان به ۲۲۰ واحد رسیده است گفت: دراین راستا در سال  گذشته، قریب ۱۰۸۰ اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای آلاینده استان صادر شده و به بیش از ۲۶۰ شکایت با همین موضوعیت رسیدگی شده است.

این مقام مسئول، به رشد ۳/۶ برابری در نمونه برداری و پایش منابع آبی استان اشاره کرد و افزود: درحوزه پایش مدیریت پسماند نیز سال گذشته نزدیک به ۱۶۰۰ نوبت بازدید از واحدهای تولید کننده پسماند در کل استان صورت گرفته و دراین بین ۱۲نوبت نظارت و پایش واحدهای تولید کننده پسماند ویژه، ۳۳۶ نوبت پایش زباله گاه های استان،۶۷۰ مورد نیز پایش پسماندهای بیمارستانی بوده است و  بر این اساس نظارت های بعمل آمده از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی استان رشدی حدودا ۳ برابری داشته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: طبق نتایج سنجش مرکز تحقیقات زیست محیطی استان، سهم منابع آلاینده آب دراستان ۳۶ درصد، آلودگی پسماند و خاک ۳۶ درصد و آلودگی هوا ۲۸ درصد درسال گذشته بوده است و دراین خصوص در سال گذشته ۳۱۰۰ فاکتور در حوزه های فاضلاب،  هوا، پسماند،  آب و خاک در آزمایشگاه های اداره کل سنجش شده که این آمار در سال قبل از آن ۲۸۱۲ فاکتور بوده است و تعداد نمونه های سنجش شده نیز از ۵۲۲ مورد به ۵۶۸ مورد افزایش داشته است.

همتی درخصوص اجرای ماده ۱۶ قانون هوای پاک اظهار داشت: نظارت و کنترل آلاینده های خروجی واحدهای صنعتی تولیدی از طریق مراجعه و سنجش آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست یک الزام است و مقایسه آمارها در این حوزه نشان می دهد که این مهم در سال گذشته با رشد حدود ۲۶ درصدی در قیاس با سال قبل تر از ۱۶۴۶ نوبت اجرای برنامه خوداظهاری به ۲۲۴۳ نوبت رسیده است .

وی در خصوص نظارت بر طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی در سال  به اجرای ۱۳۰ نوبت نظارت و پایش از پروژه های مشمول ارزیابی استان و صدور و ابلاغ ۹ مورد مکاتبه و اخطاریه زیست محیطی درخصوص واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی قبل از اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی در سطح استان اشاره کرد و افزود:  مقایسه آمار عملکردی استان در این حوزه نشان از رشد حدود ۱/۸ درصدی در برنامه های نظارت بر طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی دارد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات