سلامت شهروندان به معیشت و اقتصاد آنان ارجحیت دارد

سلامت شهروندان به معیشت و اقتصاد آنان ارجحیت دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات