راه اندازی ۱۵۰ ایستگاه دوچرخه با ۲ هزار دوچرخه اشتراکی طی دو ماه آینده

راه اندازی ۱۵۰ ایستگاه دوچرخه با ۲ هزار دوچرخه اشتراکی طی دو ماه آینده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات