اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در فروشگاه های "شهرما"

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در فروشگاه های "شهرما"

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات