فعال شدن محدود ۲۷ خط اتوبوسرانی و ادامه تعطیلی قطار شهری / ایجاد بانک ...

فعال شدن محدود ۲۷ خط اتوبوسرانی و ادامه تعطیلی قطار شهری / ایجاد بانک ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات