نوذر امامی؛ طرح‌های شهرسازی شهرداری پس از تائید شورای شهر به وزارت کشور ارسال می‌شود

نوذر امامی؛ طرح‌های شهرسازی شهرداری پس از تائید شورای شهر به وزارت کشور ارسال می‌شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذر امامی» با اشاره به جلسه یکصد وهشتم این کمیسیون که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد و با تاکید بر دستورالعمل اجرایی بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۸٠ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران که مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: کمیسیون با دستورالعمل اجرایی این بندها موافقت و مقرر شد به منظور تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع شود .

وی اضافه کرد: براساس این بندها همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی خواهد بود که پس از تهیه توسط شهرداری به تصویب وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط می‌رسد .

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز یادآور شد: شوراها به عنوان نهادهای محلی از جنبه‌های مختلف در مدیریت شهری، سیاسی و اجرایی کشور می‌توانند موثر واقع شوند و به عنوان یکی از ارکان نظام شورایی در جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، موجب ارائه خدمات مهمی در اداره امور شهرها می‌شوند .

امامی افزود: با توجه به گذشت ۲۱ سال از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و به دلیل عدم وجود دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تبیین و اجرای وظایف قانونی شورا مطابق با ماده ۸٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از ظرفیت قانونی برخی بندهای ماده مذکور به درستی استفاده نشده است .

پایان خبر/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز

    منبع خبر

    شورای شهر شیراز

    شورای شهر شیراز یک شورای شهر در شهر شیراز می باشد

      نظرات