تهیه ۳۵ ورقه نقشه مخاطرات زمین‌شناسی در کشور

تهیه ۳۵ ورقه نقشه مخاطرات زمین‌شناسی در کشور

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از تهیه ۳۵ ورقه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناسی مانند زلزله، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم و دریایی در این سازمان خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات