عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران خبر داد: احتمال افزایش کمک هزینه مسکن کارگران

وی افزود: هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران، همین تصمیم شورای‌عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود ۳۴ درصد افزایش می‌دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای‌عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات