اطلاعیه خدمات غیر حضوری اعضا، کارفرمایان و راهنمای خروج خوداظهاری ( اتمام مهلت پروانه)

اطلاعیه خدمات غیر حضوری اعضا، کارفرمایان و راهنمای خروج خوداظهاری ( اتمام مهلت پروانه)

جهت مشاهده اطلاعیه  خدمات غیر حضوری اعضای سازمان لطفا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه خدمات غیرحضوری مالکان و کارفرمایان لطفا کلیک نمایید

جهت مشاهده راهنمای خروج خوداظهاری ( اتمام مهلت پروانه) لطفا کلیک نمایید لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات