دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب...

طی بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ؛ دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی ابلاغ شد.

در چارچوب ماده  (34)  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام فنی و اجرایی یکپارچه و ماده (23 )قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، به پیوست ضابطه شماره 782 امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی از نوع گروه سوم ابلاغ گردید.

دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات