870 میلیون متر مکعب آب در 19 سد استان ذخیره شد/ سرریزی 5 سد استان...

مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت:در حال حاضر 869.86 میلیون متر مکعب آب در 19 سد استان تا به امروز ذخیره شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ادریس قائمی اظهار کرد:تعداد سدهای استان در کل 32 مورد بوده اما 19 سد بزرگ و قابل ملاحظه که معمولا آب گیری خوب دارد و جز لیستی که به تهران نیز ارائه می شود. وی ادامه داد:کل ظرفیت این 19 سد بزرگ استان در تراز نرمال حدود یک میلیارد و 572 میلیون متر مکعب است. حجم آب قابل تنظیم به صورت سالیانه نیز در همین 19 سد 910.32 میلیون متر مکعب است. مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید کرد: در حال حاضر 869.86 میلیون متر مکعب آب در این 19 سد استان تا به امروز ذخیره شده که این رقم در سال گذشته 599.43 میلیون متر مکعب بوده ما نسبت به سال قبل 270. 44 میلیون متر مکعب افزایش ذخیره سازی داشتیم. قائمی خاطرنشان کرد: در سال جاری 55 درصد از حجم کل مخازن سدهای ما پر بوده و در سال گذشته در مدت مشابه این رقم 38 درصد بوده، یعنی چیزی حدود 17درصد نسبت به سال گذشته افزایش آبگیری داشتیم. وی گفت: از تعداد این 19 سد 6 مورد آن لبریز شده و 5 مورد هم در شرف سرریزی است. مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بیان کرد: سدهایی مانند کارده و یعقوبی علی رغم بارندگی ها به دلیل شرایط موجود، لبریز نشده و هنوز تا ظرفیت حداکثری فاصله دارد. تاکنون 41 درصد از سد ظرفیت سد کارده پر شده است. قائمی افزود: ازظرفیت موجود سد دوستی 54 درصد، سد بار 59 درصد، سد ارداک 94 درصد، طرق 79 درصد، سد تبارک 34 درصد و یعقوبی 36 درصد پر شده است. وی عنوان کرد: سدهای پر آب ما و ظرفیت آن تکمیل شده شامل دولت آباد با حجم 1.2 درصد، سد کمایستان با حجم یک میلون 470 متر مکعب می شود. سد فریمان با حجم 3.8 درصد و سد سده خواف 9 میلیون 600 متر مکعب است. سد زاوین نیز 9 میلیون 600 متر معکب پر شده است. مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: سد چهچهه، قره تیکان و چالیدره نیز در حال پر شدن است. سد دوستی تاکنون 650.23 میلیون متر مکعب دارای آب می باشد که در سال گذشته این رقم 449.83 میلیون متر مکعب بوده است.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات