روایت اقدام و تلاش در حوزه معاونت عمران شهرداری مبارکه : عملیات زیرسازی جاده های دسترسی بخشی از مجتمع مشاغل کارگاهی…

روایت اقدام و تلاش در حوزه معاونت عمران شهرداری مبارکه : عملیات زیرسازی جاده های دسترسی بخشی از مجتمع مشاغل کارگاهی…لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات