تفویض اعتبار ۲.۵ میلیارد تومانی برای پروژه پیاده رو سازی رینگ ...

تفویض اعتبار ۲.۵ میلیارد تومانی برای پروژه پیاده رو سازی رینگ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات