پایش و ساماندهی تابلوهای...

به منظور بررسی و توجه به وضعیت ظاهری و آلودگی های بصری برخی سازه های تبلیغی و همچنین وجود پاره ای نواقص در این تابلوها، نشستی در خصوص عملیات ساماندهی سازه های تبلیغاتی با حضور معاون خدمات شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر و همچنین رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد - حسین صالحیان در این نشست به ضرورت حذف تابلوهای زاید، جابجایی برخی تابلوها، اصلاح در ابعاد تعدادی از سازه ها، رنگ کاری و ترمیم و نصب تابلو در مکان های شناسایی شده اشاره کرد و گفت: اغتشاشات بصری به وجود آمده توسط تابلوهای مختلف موجب گرفتگی فضای زیبای شهری شده و لازم است که این اقدامات بر روی تمامی تابلوهای موجود در سطح شهر اعمال شود.

در ادامه این نشست سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون خدمات شهری، آرامش بصری را یکی از مباحث قابل اهمیت در محیط شهری دانست و در همین راستا به ضرورت پایش اولیه تابلوهای سطح شهر و حذف اغتشاشات بصری اشاره کرد و گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به عنوان پیشرو در این زمینه، می بایست ابتدا پایش اولیه ونیاز سنجی را انجام داده و سپس تدوین آیین نامه تابلوهای سطح شهر را در برنامه خود قرار دهد و همچنین عملیات ساماندهی تابلوها و سازه های تبلیغاتی تا رفع تمامی آلودگی های بصری و اغتشاش محیطی که در نتیجه این سازه ها ایجاد شده، در دستور کار قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات