بازار خانه‌های زیر قیمت در جنوب تهران

به گزارش اخبار ساختمان، قیمت مسکن در جنوب شهر تهران تحت تاثیر تورم، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی با رشد مواجه شده است؛ بخش قابل توجهی از این رشد قیمت در سه ماهه پایانی سال گذشته انجام شد. رشد قیمت در تمامی گروه‌های سنی آپارتمان در جنوب تهران محسوس بوده، اما واحدهای کلید نخورده افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند که علت این مسئله می‌تواند به کمبود فایل‌های نوساز مربوط باشد. با وجود آن‌که در نیمه شمالی شهر تهران انبوه آپارتمان‌های نوساز و خالی دیده می‌شود، بازار مسکن در جنوب شهر با فشار تقاضا و کمبود عرضه در واحدهای کمتر از سه سال مواجه است. پنج منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ همچنان جزو مناطقی هستند که از بالاترین نرخ تورم ماهیانه برخوردارند، با این حال آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران کاسته شده است. بهمن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات