بیش از 33 هزار متر مربع پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش در منطقه 2 انجام شده است

بیش از 33 هزار متر مربع پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش در منطقه 2 انجام شده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدایی فر گفت: یکی از اولویت های منطقه دو شهرداری قزوین در سال 98 اجرای پروژه هایی بود که در زمینه سیمای شهری از اهمیت بسیار بالایی برخودار بوده و در تسهیل رفت و آمد عابران پیاده هم مورد اهمیت بود.
وی افزود: در همین راستا این منطقه در سال گذشته دو مقوله پیاده رو سازی آسفالت و پیاده رو سازی کفپوش را با تمام قوت در دو ناحیه شهری آزادگان و شهید بابایی انجام داده است.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: در سال 98 در مجموع دو ناحیه شهری آزادگان و شهیدبابایی 31 هزار و 695 متر مربع پیاده رو سازی آسفالت انجام شده است.
فدایی فر تصریح کرد: براساس آمار در سال گذشته و در مجموع دو ناحیه شهری آزادگان و شهیدبابایی هزار و 905 متر مربع پیاده رو سازی کفپوش انجام شده است.
وی افزود: این آمار در حالی است که نزدیک به 17 هزار متر مربع مربوط به پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش در ناحیه شهری آزادگان و نزدیک به 16 هزار متربع هم مربوط به پیاده رو سازی آسفالت و کفپوش ناحیه شهری شهید بابایی می باشد.
پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات