امضای توافقنامه همکاری بین مرکز تحقیقات و شهرهای جدید/ بررسی و اسکن مخاطرات در زمان۶ ماه در شهرهای جدید/مطالعات چندمخاطره‌ای در ۱۷ شهر جدید آغاز می‌شود

امضای توافقنامه همکاری بین مرکز تحقیقات و شهرهای جدید/ بررسی و اسکن مخاطرات در زمان۶ ماه در شهرهای جدید/مطالعات چندمخاطره‌ای در ۱۷ شهر جدید آغاز می‌شود

بیت اللهی ادامه داد: بر اساس توافقنامه بین شرکت عمران شهرهای جدید و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار است تا اسکن جدید از مخاطرات در ۱۷ شهر جدید در سراسر کشور انجام شود که پرند نیز شامل آنهاست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات