بررسی وضعیت بازار مسکن در اسفند ۹۸

در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با هزار و ۵۲۲ فقره معامله سهم ۱۷. در بین مناطق ۲۲ گانه تهران منطقه ۱۹ نیز با ۴۶ فقره معامله کمترین سهم از تعداد معاملات اسفند ماه ۹۸ تهران به خود اختصاص داده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات