حفظ آبگذری ایمن مقابله با سیلاب با رصد و پایش رودخانه های حوزه...

مدیر امور آب دماوند از رصد و پایش رودخانه های حوزه عملکرد این امور در راستای حفظ آبگذری ایمن در مقابله با سیلاب در نیمه اول فروردین ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "مصطفی عباسی" با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به وقوع سیلاب های مخرب طی سنوات گذشته و نیز هشدارهای هواشناسی به جهت امکان وقوع سیلاب، پایش و بررسی وضعیت رودخانه های حوزه امور آب دماوند به ویژه در نقاط مخاطره آمیز از سال ۹۸ در اولویت کاری این امور قرار گرفته است.

وی افزود: انجام رصد و پایش رودخانه های حوزه عملکرد از قبیل  تاررود، آه، دلیچای، جمع آبرود، سیاهرود به صورت چندین بار در روز طی نیمه اول فروردین توسط نیروهای گشت و بازرسی انجام گردید.

عباسی همچنین از شناسایی ۵ حلقه چاه غیر مجاز طی این مدت توسط گروه های گشت و بازرسی امور خبر داد و گفت: ۲ حلقه چاه غیر مجاز نیز در مجموع به عمق ۴۱ متر پر و مسدود شد که با انجام این اقدام از  تخلیه سالیانه ۱۳ هزار و ۸۶ میلیون متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور آب دماوند با بیان اینکه از ۱۹ چاه مجاز نیز در جهت میزان برداشت آب بازدید به عمل آمد، اضافه کرد: در تعطیلات نوروز ۲ دستگاه حفاری غیر مجاز نیز توقیف و یک عدد کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی نصب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات