اصلاح و بازسازی و تعویض رگلاتورهای تنظیم کننده جریان آب در شبکه...

مدیر امور منابع آب مغان از اصلاح و بازسازی و تعویض رگلاتورهای تنظیم کننده جریان آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغان خبر داد.

مهندس اصغر احمدنژاد گفت: در راستای تنظیم و توزیع مناسب آب در بین کانالهای درجه ۲ سازه‌های تنظیم کننده (رگلاتورها) برروی کانال اصلی و کانال A در بدو تاسیس شبکه احداث گردیده است که وظیفه تنظیم نوسانات آب و ارتفاع آب برای آب‌گیری کانالهای درجه دو و پریزهای منشعب از کانال اصلی می باشد.

وی افزود: با گذشت بیش از ۴۵ سال از عمر بهره برداری از تاسیسات مزبورعلی رغم انجام عملیات نگهداری موضعی تاسیسات مزبور(رگلاتورها) فرسوده شده و کارآیی خود را تا حدودی از دست داده بود که با ارائه طرح و نقشه با همکاری کارشناسان شرکت بهره برداری اقدام به اصلاح و بازسازی تعدادی از آنها شد و در حال حاضر رگلاتورهای شماره یک کانال اصلی قبل و بعد از دریاچه رگلاتور شماره ۲ بعد از سازه آکدوک قوری چای اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر امور منابع آب مغان تصریح کرد: رگلاتور کانال F و رگلاتور کانال DC5 و سایر تاسیسات الویت دار در برنامه کاری آتی امور منابع آب و شرکت بهره برداری می باشد که با این اقدام توزیع عادلانه آب در شبکه میسر بوده و از هرگونه هدررفت آب جلوگیری بعمل می‌آید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات