جلسه پیگیری موضوع مسکن کارکنان سپاه حضرت جواد الائمه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ،فرمانده سپاه حضرت جوا...

جلسه پیگیری موضوع مسکن کارکنان سپاه حضرت جواد الائمه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ،فرمانده سپاه حضرت جوا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات