دستمزد اجرای سیمانکاری چقدر است؟

برای هر دو شیوه سیمان کاری، هزینه به صورت روزمزد تعیین می‌شود. دستمزد اجرای هر متر مربع سیمان کاری به شرح جدول زیر است: دستمزد اجرای سیمان کاری سیمان سیاه آستر سیمان سیاه آستر (آسانسور) سیمان کاری (سیمان تگری) سیمان کاری شسته سیمان کاری زیرکار رویه با سیمان سیاه از جمله عواملی که در تعیین قیمت سیمان کاری تاثیرگذار هستند می‌توان به این موارد اشاره کرد:

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات