زارعین نسبت به معرفی نماینده جهت عقد قرارداد برای فصل زراعی جدید...

در جلسه ای با حضور رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین و مسئولان شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری سقزچی، برنامه بهره برداری، مسائل و مشکلات مربوط به این شبکه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین در نشست هماهنگی برنامه ریزی برای بهره برداری از شبکه آبیاری سقزچی نمین گفت: زارعین نسبت به معرفی نماینده جهت عقد قرارداد برای فصل زراعی جدید اقدام نمایند.

مهندس علی اکبری سولا افزود: با عنایت به بارش های اخیر و تاخیر در شروع کشت بهاره، شروع آبیاری در شبکه از پانزدهم اردیبهشت به بعد خواهد بود که در این فرصت باقی مانده می بایست زارعین محترم شبکه نسبت به معرفی نماینده جهت عقد قرارداد اقدام نمایند و همچنین شرکت بهره برداری شبکه آبیاری سقزچی موظف به تسویه مطالبات شبکه قبل از شروع آبیاری می باشد .

وی با بیان اینکه بازگشایی آب شبکه منوط به تسویه مطالبات گذشته و تنظیم قرارداد جدید می باشد، افزود: نیاز آبی شبکه با احتساب ۵۰۰۰ متر مکعب برای هر هکتار اراضی در شبکه و همچنین حقابه های سنتی، در حدود ۳.۶ میلیون متر مکعب می باشد که با حجم تنظیم سد سقزچی تطابق دارد .

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین تصریح کرد: علاوه بر تامین آب برای شبکه آبیاری سقزچی، آب بخشی از اراضی روستاهای حقابه بر رودخانه سقزچی نظیر رز و سقزچی و یونجالو نیز از این سد تامین می شود که لازم است در این خصوص نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات