جلسه شورای معاونین با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان دوشنبه 1 اردیبهشت 99

جلسه شورای معاونین با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان دوشنبه 1 اردیبهشت 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات