جلسه نظارت عالیه با محوریت پیوست ششم استاندارد 2800 ایران سه شنبه 2 اردیبهشت 99

جلسه نظارت عالیه با محوریت پیوست ششم استاندارد 2800 ایران سه شنبه 2 اردیبهشت 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات