خطر پذیری از سیل؛ شهرهای جدید یا شهرهای قدیم؟

انتخاب مکان سکونتگاه‌ها بوده است. هستند و حتی در سرزمین کم‌آب ایران نیز زیباترین شهر تاریخی که نصف جهان نامیده سکونتگاه‌ها نیز به دلیل ساخت و ساز بی‌رویه ناشی از توسعه جدید در حریم و بستر سکونتگاه‌های جدید در حریم گسل‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مد نظر بوده است، اما تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که لازم است به مسئله سیل و سیل خیزی به جدید آب و هوایی مواجه هستیم که آثار آن در حوادث طبیعی سالهای اخیر مشهود است. جدید پرند و پیشتر در شهر جدید شیرین شهر، نشان می‌دهد که این تصور خلل‌پذیر است پرند در اثر بارندگی اخیر (۲۹ فروردین ۱۳۹۹)، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری این شهر در و رودخانه‌ها مطابق بر جهت توسعه شهر است به گونه‌ای که در مناطق شمالی ارتفاعات بیش در نظر گرفته شده برای کاهش آثار ناشی از طغیان فصلی این مسیل کفایت نداشته است. بهار ۱۳۹۸ نیز در آن بی‌تاثیر ...

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات