حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در جلسه بررسی مشکلات شرکت ره پل باستان سه شن...

حضور مهندس نژاد صفوی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در جلسه بررسی مشکلات شرکت ره پل باستان سه شن...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات