انتخاب كتاب هاي برتر در حوزه تنوع زيستي

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، محمد مدادي افزود: محققان و پژوهشگراني كه داراي كتاب هاي چاپ شده در موضوعات مرتبط با تنوع زيستي هستند، مي‌توانند در اين فراخوان شركت و كتاب هاي برتر پس از طي فرايند داوري براساس نظر كميته علمي انتخاب و معرفي خواهند شد.

همه قالب ها شامل تاليف، گردآوري و ترجمه امكان شركت در فراخوان را خواهند داشت و كتاب ها بايد در بازه زماني پنج ساله اخير(1393- 1398) به چاپ و يا تجديد چاپ رسيده باشند.

به گفته دبير علمي اولين همايش تنوع زيستي، اطلاعيه تكميلي شامل شرايط، نحوه ارسال آثار و فرايند داوري فردا در سايت همايش به آدرس biodiversitycongress.ir منتشر و علاقمندان مي توانند طبق آن آثار خود را ارسال نمايند.

شايان ذكر است، كتاب هاي برگزيده علاوه بر تنديس همايش و تقدير نامه جايزه نقدي نيز دريافت خواهندكرد. جوايز نقدي كتاب هاي برتر از طرف دبيرخانه مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي اهدا خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات